Miljöpolicy

Kontakta oss
Ladda ner Brochure
Impresa.se miljöpolicy

I entreprenaden utför våra maskiner och personal mark- och anläggningsarbeten i närheten av människor och natur. Varje val av metod, underleverantör, maskin, transport och material påverkar vårt klimat. Företaget har under sina verksamhetsår systematiskt implementerat ett Miljö och kvalitetledning system som ligger till grund för vår verksamhet, vi sätter tydliga mål med vår verksamhet både när det gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö och arbetar aktivt till ständiga förbättringar inom samtliga områden. För att förebygga föroreningar till miljön arbetar vi med att ständigt förbättra vårt miljöarbete. 

Genom följande åtaganden tar vi vårt ansvar för miljön och säkerställer att när kunder väljer oss som samarbetspartner väljer de ett företag som värnar om miljön.

Vi minskar utsläppen från fordon och maskiner genom att planera våra transporter och välja de för miljön bästa motorerna.

Vi arbetar med att successivt byta ut våra produkter, fordon och maskiner mot miljövänligare alternativ.

Samtliga medarbetare ska vara väl informerade om företagets miljöpolicy samt löpande utbildas så att de kan agera miljömedvetet i sitt arbete.

Alla restprodukter som verksamheten ger upphov till ska i största möjliga mån återanvändas eller återvinnas samt tas omhand med minsta möjliga miljöbelastning.

Vi följer de lagar och krav som ställs på oss och bidrar därmed till ett långsiktigt hållbart samhälle.

För att ständigt minska vår miljöpåverkan formuleras kontinuerligt nya miljömål.

Kontakta oss idag!

Impresa Mark & Byggteknik

Genom att välja oss får ni en enda entreprenör som genomför planering av tomt, förberedande arbete för husgrunder, VA-arbeten, dränering, grovplanering, finplanering, inmätning, utsättning och projektering.

Newsletter

Vi vill gärna dela vår kunskap, erfarenheter och lösningar med dig på vår webbplats. Håll dig uppdaterad genom vårt nyhetsbrev som innehåller det senaste från byggbranschen.

© Copyright 2021 | Impresa Mark & Byggteknik