Borr & Bergteknik

Kontakta oss
Ladda ner Brochure
Borr & Bergteknik

Impresa Mark & Byggteknik specialiserar sig huvudsakligen på bergspräckning med den vibrationsfria metoden. Våra kunder inkluderar både privatpersoner och företag. Bergspräckning är en skonsam metod eftersom berget spricker långsamt utan någon detonation och därmed undviks vibrationer. Vi kan utföra alla typer av bergborttagning, men vår specialitet är arbeten i närheten av bebyggelse.

Impresa Mark & Byggteknik är ert självklara val när ni behöver bergsprängning utförd i Stockholm med omnejd. Oavsett storlek på projekt ser våra handplockade medarbetare till att sprängningsarbetena alltid utförs med största precision och säkerheten i fokus.

Med det bestående resultat som sprängningar innebär vill ni naturligtvis ha arbetet utfört av specialister med erfarenhet, engagemang och teknisk kompetens, då ska ni välja oss!

Bergsprängning är vanligtvis en mer effektiv metod för att ta bort berg jämfört med bergspräckning. Nackdelen med sprängning är dock att det uppstår markvibrationer som i vissa fall kan skapa oro i närområdet. Risken för stenkast finns likaså vid alla typer av sprängarbete. Vid sprängarbete så ska man även utföra vibrationsmätning och besiktning av omgivande fastigheter. Ovanstående faktorer elimineras helt om man istället väljer att spräcka berget.

 1. Snigeldynamit
  Ett ljudlöst, damm- och vibrationsfritt sätt att spräcka berg, sten och betong. På grund av dess minimala eller till och med obefintliga påverkan på omgivningen är det en bra metod att använda i närhet av grannar.
 1. Darda
  Darda är en mycket säker metod för bergspräckning som bygger på hydraulik. Precis som med snigeldynamit är påverkan på omliggande bebyggelse i princip obefintlig. Metoden passar väl för arbetsplatser som är små och trånga, där en grävmaskin helt enkelt inte får plats.

  Vår mekaniska utrustning för bergborrning i Stockholm består av åtta Dardautrustningar för mekanisk losshållning, anpassade till både små och grova hål, minidumprar och minigrävare. Vi tillverkar våra egna slitsverktyg anpassade efter varje unikt uppdrag. Specialutrustningen minskar störningarna för omkringliggande bebyggelse.
 1. Krutspräckning
  Med krutspräckning sker bergspräckningen genom små patroner som har lägre explosionshastighet och ger större kontroll jämfört med dynamit. Krutpatronerna är bara explosiva när de är kapslade och är inte känsliga för hantering eller frakt. 

Ja, vid sprängarbete så krävs det utbildning och vi uppfyller samtliga krav. Polisen och Arbetsmiljöverket har bestämt att det krävs sprängkort och minst 1 års praktisk kunskap. För arbete i tätbebyggt område så krävs det även kurs i avancerat ovanjordsarbete och att man är utbildad sprängarbetsledare.

Ja, vid sprängarbete så krävs det flera typer av tillstånd. Exempelvis tillstånd hos Polisen och MSB (alt. räddningstjänsten/kommunen). Men du som kund behöver bara peka så ordnar vi resten!

När man tar borg berg med metoden bergspräckning så krävs det inte några tillstånd.

Ja, vi har alla försäkringar och tillstånd som krävs. Våra försäkringar täcker skador på upp till 10 miljoner kronor. Tveka inte att kontakta oss vid frågor!

Kontakta oss idag!

Impresa Mark & Byggteknik

Genom att välja oss får ni en enda entreprenör som genomför planering av tomt, förberedande arbete för husgrunder, VA-arbeten, dränering, grovplanering, finplanering, inmätning, utsättning och projektering.

Newsletter

Vi vill gärna dela vår kunskap, erfarenheter och lösningar med dig på vår webbplats. Håll dig uppdaterad genom vårt nyhetsbrev som innehåller det senaste från byggbranschen.

© Copyright 2021 | Impresa Mark & Byggteknik