Markarbeten

Kontakta oss
Ladda ner Brochure
Markarbeten

Vi utför all typer av markarbeten, stora som små. Som helhetsleverantör kan vi erbjuda hjälp till samtliga moment i projekt, från planeringsstadiet till slutförandet. Impresa Mark & Byggteknik har gedigen erfarenhet och kompetens inom alla former av markarbeten och kan förse dig som kund med helhetslösningar som gör dig trygg genom hela processen. Vi håller vad vi lovar och levererar resultat med hög kvalité och i tid. Impresa Mark & Byggteknik är din kompletta entreprenör inom markarbeten. Stensättning och plattläggning, anslutning till kommunalt vatten och avlopp, enskilt avlopp och innegårdsrenovering är några av de tjänster vi erbjuder i Stockholm med omnejd.

Vi erbjuder en helhetslösning där vi hjälper dig att beräkna hur stor yta som skall stensättas, införskaffar och transporterar material, utför underarbetet och fortsätter sedan med sten- och plattläggning, och avslutar med att forsla bort allt restmaterial.

Vi hjälper dig att ansluta ditt hus till kommunalt vatten och avlopp. Genom våra duktiga medarbetare kan vi utföra arbetet som totalentreprenad, där vi gör allt från schakt till rörläggning och anslutning samt återfyllning och återställning. Vi levererar en helhetslösning anpassat just för din fastighet!

Ett enskilt avlopp är en avloppsanläggning som inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet. De flesta av dessa bygger på en gammaldags markbaserad teknik som tyvärr inte renar avloppsvattnet bra nog. Vi hjälper dig genom att ta fram rätt avloppslösning för din fastighet.

Impresa Mark & Byggteknik kan presentera dig en helhetslösning som uppfyller dina önskemål. Vi erbjuder våra tjänster inom innergårdsrenovering till både företag, bostadsrättsföreningar, hyresrättsföreningar och ägare av kontor.

Kontakta oss idag!

Impresa Mark & Byggteknik

Genom att välja oss får ni en enda entreprenör som genomför planering av tomt, förberedande arbete för husgrunder, VA-arbeten, dränering, grovplanering, finplanering, inmätning, utsättning och projektering.

Newsletter

Vi vill gärna dela vår kunskap, erfarenheter och lösningar med dig på vår webbplats. Håll dig uppdaterad genom vårt nyhetsbrev som innehåller det senaste från byggbranschen.

© Copyright 2021 | Impresa Mark & Byggteknik