Dränering

Kontakta oss
Ladda ner Brochure
Dränering

Vi är en pålitlig och erfaren entreprenör för att genomföra dräneringsarbete. Vi erbjuder lösningar som genomförs av våra erfarna medarbetare. Dränering är ett omfattande arbete och det kräver stora kunskaper för att utföra dräneringen på rätt sätt. Vi tar hand om hela processen från början till slut, för att säkerställa ett lyckat resultat. Impresa Mark & Byggteknik genomför dräneringsarbete både till stora som små fastigheter. Vi hjälper dig med allt både med för- och efterarbete.

Dräneringens huvudsakliga uppgift är att leda bort ytvatten från husets grund och skydda huset mot vattenflöden i marken. En väldränerad grund är förutsättningen för ett friskt hus.

Vid dräneringsarbetet kommer vi att gräva upp runt ditt hus. Detta kommer leda till att omkringliggande tomt blir påverkad. Dels så kommer det vi grävt upp att ligga kvar dels så kommer spår från våra grävmaskiner att lämnas.

Kontakta oss idag!

Impresa Mark & Byggteknik

Genom att välja oss får ni en enda entreprenör som genomför planering av tomt, förberedande arbete för husgrunder, VA-arbeten, dränering, grovplanering, finplanering, inmätning, utsättning och projektering.

Newsletter

Vi vill gärna dela vår kunskap, erfarenheter och lösningar med dig på vår webbplats. Håll dig uppdaterad genom vårt nyhetsbrev som innehåller det senaste från byggbranschen.

© Copyright 2021 | Impresa Mark & Byggteknik