Bygg & Montage

Kontakta oss
Ladda ner Brochure
Bygg & Montage

Impresa Mark & Byggteknik bedriver byggverksamhet inom om-, till-, nybyggnation samt renovering inklusive El & VVS. Varje uppdrag är unikt och varje byggnad har sin karaktär. Vi på Proffsfint AB kan med vårt engagemang, vår erfarenhet och kunskap samordna och styra projekten, så att en god kvalité och bra miljö erhålls genom hela processen. Impresa Mark & Byggteknik bedriver byggverksamhet med tillhörande markarbeten samt el- och vvs-installationer inom om-, till-, nybyggnation samt renovering. Vi sätter alltid kunden i centrum och är med er genom hela byggprocessen, från första kontakten till ett färdigt slutresultat. Impresa Mark & Byggteknik är mer än bara ett byggföretag. Vi hjälper våra kunder att finna bra lösningar för både funktion och design,

Impresa Mark & Byggteknik arbetar med nybyggnation i Stockholm och omnejd och ser fram emot att få samarbeta med er! Vi genomför alla typer av bygguppdrag, från nyproduktion av bostäder till kommersiella lokaler, skolor och andra offentliga byggnader. Vi arbetar med kollektivavtal, enligt branschöverenskommelser, med garantier enligt gällande praxis och att ha gällande ansvars- och allriskförsäkringar.

Impresa Mark & Byggteknik tar ansvar för totalentreprenad vid ombygge. Nära samarbete med andra mindre företag genom byggbranschen gör att vi har tillräcklig kompetens, behörighet och kapacitet för att kunna utföra de flesta arbeten. Vi har personal med erfarenhet för att driva projekt i varje storlek. Vid varje ombyggnad vi anpassar kraven utifrån byggnadens förutsättningar, ändringens omfattning, varsamhetskravet och förvanskningsförbudet.

Vid varje ombyggnad vi anpassar kraven utifrån:

 • Byggnadens förutsättningar
 • Ändringens omfattning
 • Varsamhetskravet
 • Förvanskningsförbudet
 • (Ref. Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 7 §)

Det är många faktorer man bör tänka på när man planerar att bygga till: Hur är marken beskaffad där grunden för tillbyggnaden ska läggas? Hur ska tillbyggnadens storlek, planlösning och fasad utformas för att passa ihop med det äldre huset? Kan jag skapa extra mervärden, som en skyddad uteplats, lekplats för barnen, en köksträdgård? Proffsfint AB arbetsstyrka består av erfarna fackmän med fokus på hög kvalité och god service!

Exempel på våra tjänster:

 • Källarutgrävning
 • Påbyggnader av balkonger
 • Inglasning av balkonger
 • Altaner, uteplatser och uterum
 • Taklösningar
 • Hopbyggnader
 • Garage och Carport

Har ni planer på att utföra en totalentreprenad av er lägenhet, villa eller lokal? Proffsfint AB är specialiserad inom detta och tar ansvar för hela renoveringen från början till slut. Vi hjälper er att ta fram nya ritningar om så behövs ihop med en arkitekt. Om det är större ingrepp som skall utföras som kan påverka fastighetens konstruktion, så tar vi hjälp av en byggnadsingenjör för att garantera ett hållbart slutresultat.

Tjänsten omfattar:

 • Köksrenovering
 • Badrumsrenovering
 • Golvrenovering
 • Takrenovering
 • Måleri
 • El & VVS

För att få ROT-avdrag måste vissa kriterier uppfyllas:

 • Du ska ha fyllt 18 år när arbetet utförs.
 • Du är bosatt i Sverige.
 • Du betalar skatt i Sverige.
 • Du äger bostaden. Detta innebär att det till exempel inte är möjligt att få ROT-avdrag för arbete som utförts i en hyresrätt. Om du bor i en bostadsrätt så kan du göra avdrag för arbete som utförs invändigt. Avdrag för inglasning av balkong i en bostadsrätt går alltså inte.
 • Du måste använda fastigheten, helt eller delvis, som din bostad.
 • Du måste vara den som betalat för arbetet. Det betyder att även om det är du som äger bostaden så är du inte berättigad till något skatteavdrag om det är någon annan som betalat fakturan.
 • Den fastighet du planerar att utföra arbete på måste vara äldre än 5 år.

Kontakta oss idag!

Impresa Mark & Byggteknik

Genom att välja oss får ni en enda entreprenör som genomför planering av tomt, förberedande arbete för husgrunder, VA-arbeten, dränering, grovplanering, finplanering, inmätning, utsättning och projektering.

Newsletter

Vi vill gärna dela vår kunskap, erfarenheter och lösningar med dig på vår webbplats. Håll dig uppdaterad genom vårt nyhetsbrev som innehåller det senaste från byggbranschen.

© Copyright 2021 | Impresa Mark & Byggteknik