Specialstädning Kök & Storkök


Proffsfint Sverige AB är specialiserad på städning, renhållning och sanering av restaurangkök/ storkök

Proffsfint är specialiserad på städning, renhållning och sanering av restaurangkök/ storkök och använder rutiner baserade på principerna från HACCP. Vi erbjuder både ordinarie och speciellstädning för att din verksamhet alltid ska vara effektiv, hygienisk och trivsamt att jobba i. Vi använder innovativa rengöringslösningar för professionella kök, miljömärkta avfettning- och effektiva desinfektionsmedel för att kontrollera biologiska, fysikaliska och kemikaliska faror som din verksamhet kan utsättas för.

Frågor och svar / FAQ

1Vem kan dra nytta av tjänsten?
Kök, storkök, hotell, restauranger, kaféer, barer, glassbarer, matverkstan, bagerier, fiskhandlare, slakterier. Vårt arbete omfattar alla utrymme och miljöer där livsmedel behandlas. Proffsfint hjälper dig med att tillämpa på bästa möjliga sätt städnings- och rengöringsrutiner enligt lagstiftningsdekret för livsmedelshygien.
2Varför ska man specialstäda kök/ storkök?
Alla livsmedel kan bli föremål för Bakterier och mikroorganismer, detta förekommer när livsmedels kommer i kontakt med miljön i form av ytor, utrustning och redskap som inte är ordentligt rengjorda och desinfekterade. Alla föremål, ytor och all utrustning som kommer i kontakt med livsmedel skall rengöras effektivt och, när det är nödvändigt, desinficeras; rengöring och desinficering skall ske tillräckligt ofta för att förhindra risk för kontaminering.
3Vilka processer använder vi?
Rengöring:
Manuell rengöring dvs vanlig mekanisk rengöring är viktigt för att minska antalet mikroorganismer och risken för smittspridning. Vi använder olika metoder och rengöringsmedel beroende på utrustning och materialen som vi behandlar.

Desinfektering: En desinfektion av miljö, en maskin eller en yta innebär att patogena (sjukdomsframkallande) mikroorganismer elimineras eller reduceras till en nivå som inte är skadlig för hälsan. Detta kan ske på två sätt: Med hjälp av kemikalier (Kemisk desinfektion). Med hjälp av värme (Termisk desinfektion).
4Hur går vi tillväga?
(R) Rengöring: Vi avlägsnar och rengör (mekanisk rengöring) med speciella rengöringsprodukter: damm, smuts, kalcium insättning, karamelliserad socker, polymeriserat fett/ kolföreningar. Våra rengöringsprodukter är miljömärkta med: Bra Miljöval.

(A) Avsköljning:Vi sköljer bort rengöringsmedlet med kallt vatten ”förspolning” och med hett vatten (över 80 grader) ”avsköljning”. Alla ytor torkas noggrant.

(D) Desinfektering: Vi bryter ner mikroorganismerna som finns kvar på ytorna och desinfekterar på torr ytan för att undvika spädningseffekt på desinfektionsmedlet. Arbetet utförs med kemiska medel såsom: kvaternära ammoniumsalter, aktiv klor, jodoforer, etanol eller isopropanol lösningar.

(K) Kontroll: Vi utför på begäran grundligare kontroller med tryckplattor som analyseras av våra associerade laboratorier/ leverantörer av rengöringsmedel.
5Vilka städmoment ingår i tjänsten?
(R)= Rengöring (A)= Avsköljning (D)= Desinfektering (K)= Kontroll

 • R-A: Imkåpor/ Dropprännor, Huvar och Fettfilter
 • R-A: Väggar, Vertikala ytor och Inredningssnickerier
 • R-A: Golv och Horisontella ytor, galler etc.
 • R-A: Tack, Ventiler, Radiatorer och Armaturer
 • R-A-D: Arbetsmaskiner (fritös, skärmaskiner, etc.)
 • R-A-D: Spishällar, grilhällar, stekbord och kokplattor
 • R-A-D: Stål Köksredskap: Slevar, skedar, stekspade, etc.
 • R-A-D: Ugn, stick och stekskåp
 • R-A-D: Diskmaskiner och diskenheter
 • R-A-D: Köttkvarnar och degblandare
 • R-A-D: Kylrum, frysrum & kylbänkar
 • R-A-D: Hyllor och bänkar, skåp
OBS: Vi monterar ned, rengör (R-A-D) och monterar tillbaka alla rörliga och löstagbara delar både vad gäller strukturen och maskinerna. Våra (K) Kontroll tjänster erbjuds separat på begäran.
>> Ladda ner vår informationsbroschyr
Ladda ner PDF!

Vi har kommit bra igång sedan Proffsfint tog över städningen i vår Restaurang. Prossfint är lyhörda för våra synpunkter och önskningar, de sköter sitt uppdrag med stort allvar och är alltid trevliga!


- Tommy Olsson | Restaurangchef

parallax background

3 goda aledningar
för att välja Proffsfint!


Skräddarsydda tjänster efter kundens individuella behov!*


* Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för alla typer av lokaler så som kontor, industri, bygg samt professionella anläggningar.

Ring oss för mer information: (+46) 073 263 63 01