Specialstädning simbassänger & simmhallar


Proffsfint Sverige AB är specialiserad på renovering, rengöring och sanering av simbassänger.

Proffsfint | Specialstädning | SimhallProffsfint | Specialstädning | Simhall
Proffsfint är specialiserad på renovering, rengöring och sanering av simbassänger. Våra rengöringsprocesser är specialutvecklade för att avlägsna kalk, pannsten, silikater och fett för att din verksamhet alltid ska vara effektiv, hygienisk och trivsamt för publiken. Vi använder oss av professionella och innovativa rengöringslösningar för att avlägsna både organiska och mineraliska föroreningar och använder tensidfritt rengöringsmedel för de areorna runt bassänger och pooler. Genom välplanerade desinfektionsåtgärder vi bekämpar effektiv Mikroorganismer och Virus för att hålla under kontroll de biologiska och fysikaliska faror som din verksamhet kan utsättas för.

Frågor och svar / FAQ

1Vem kan dra nytta av tjänsten?
Inomhus utomhus simanläggningar, Idrottsanläggningar, Friskvårdsanläggningar, Rehabilite-ringsbassänger, offentliga och privata swimmingpooler, Spa och hotell anläggningar. Vårt arbete omfattar alla situationer där det krävs professionell sanering och rengöring av bassänger samt omgivande installationer/ miljöer. Proffsfint hjälper dig med att tillämpa på bästa möjliga sätt städnings- och rengöringsrutiner enligt Miljösamverkan riktlinjer.
2Varför ska man specialstäda en simbassäng?
Anläggningar med bassänger, bastu, dusch- och omklädningsrum kräver specialstädning. Den varma och fuktiga miljön gör att mikroorganismer och bakterier trivs, samtidigt som det desinficerande kloret kan bilda farliga ämnen när det reagerar med smuts och föroreningar. Vattenlinjen ska rengöras från fettavlagringar och smuts. Betong och kakelklädda ytor av tanken ska rengöras ordentligt för att avlägsna smuts och kalkavlagringar som bildas mellan fogarna och utgör grunden för mögel och algtillväxt. Avlagringar av kalk och metalloxider kan dessutom skada armaturer genom korrosion. Bassäng botten, vertikala ytor, rostfria detaljer, andra ”dolda” delar som ingår i bassänganläggningen ska rengöras effektivt och, när det är nödvändigt, desinficeras.
3Vilka processer använder vi?
Rengöring:
I våta utrymmen använder vi först kemikalier för upplösning av smuts, därefter avlägsnar vi samtliga partiklar genom mekanisk bearbetning och avslutande avspolning. Termisk (värme) bearbetning kan också användas i både i simhall, duschrum och bastu och efter bearbetning ska den lösta smutsen spolas bort och samlas upp.

Desinfektering: Vid desinfektion av lokaler, ytor, maskiner och redskap elimineras eller reduceras patogena (sjukdomsframkallande) mikroorganismer till en nivå som inte är skadlig för hälsan. Detta kan ske på två sätt: Med hjälp av kemikalier (Kemisk desinfektion) eller med hjälp av värme (Termisk desinfektion)..
4Hur går vi tillväga?
(R) Rengöring: Vi avlägsnar och rengör (mekanisk rengöring) med speciella rengöringsprodukter som löser upp smuts, fett, kalcium insättningar, pigmentsmuts, och mikroorganismer. Vi använder naturella rengöringsprodukter för att avlägsna lättare smuts och tar hänsyn till att alla material vi behandlar är syra- eller alkalibeständigt när det gäller andra typer av sediment.

(A) Avsköljning: Vi sköljer bort noggrant rengöringsmedlet med kallt vatten ”förspolning” och med hett vatten (över 80 grader) ”avsköljning” och samlar upp (dammsuger) den lossade smutsen så att den inte hinner torka in igen eller hamnar i filter.

(D) Desinfektering: Vi tar speciell hänsyn till desinfektion av alla ytor, sittytor och armaturen som kommer i kontakt med publiken (handtag, kranar, handled, stegar, etc.). Vi bryter ner mikroorganismerna som finns kvar på ytorna och desinfekterar på torr ytan för att undvika spädningseffekt på desinfektionsmedlet. Arbetet utförs med kemiska medel såsom: kvartära ammoniumföreningar och andra produkter godkända i listorna: RK, FE, VAH och VAH AMG.

(K) Kontroll: Vi utför på begäran grundligare kontroller med tryckplattor som analyseras av våra associerade laboratorier/ leverantörer av rengöringsmedel. För att kontrollera rengörings- och desinfektionsåtgärderna vi utför hygientester efter de aktuella verkningstiderna.
5Vilka städmoment ingår i tjänsten?
(R)= Rengöring (A)= Avsköljning (D)= Desinfektering (K)= Kontroll

 • R-A: Horisontella ytor runt om bassängen, keramiska ytskikt/ stengods, natursten
 • R-A: Bassängväggar, lodräta/ vertikala ytor, keramiska ytskikt
 • R-A: Golv och Horisontella ytor, galler etc.
 • R-A: Tack, Ventiler, Radiatorer och Armaturer
 • R-A: Kaklad bassäng golv, golvbrunnar, duschrum
 • R-A: Rostfria brädavlopp, överloppsgaller, linluckor/ Linbrunnar
 • R-A: Tjuvstartstolpar, ryggsimstolpar, lejdare, räckverk, golv- och väggfästen
 • R-A: Inlopp- och utloppmunstycken, JetSwim
 • R-A: Undervattensbelysning, undervattensfönster, massagemunstycken
 • R-A-D: Handledare, lejdare, räcken, broar, golvfaste
 • R-A-D: Handikapps trappor, rehab-ramp, badstegar, Steppning Stones/ startpallar
OBS: Vi monterar ned, rengör (R-A-D) och monterar tillbaka alla rörliga och löstagbara delar både vad gäller strukturen och maskinerna. Våra (K) Kontroll tjänster erbjuds separat på begäran.
>> Ladda ner vår informationsbroschyr

Ladda ner PDF!

Proffsfint har hjälpt oss med rengöring av våra simbassänger. De är punktliga, snabba och flexibla. Vi ställer höga krav på våra anläggningar vilket Proffsfint absolut lever upp till.


- Niklas Larsson | Byggingeniör

parallax background

3 goda aledningar
för att välja Proffsfint!


Skräddarsydda tjänster efter kundens individuella behov!*


* Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för alla typer av lokaler så som kontor, industri, bygg samt professionella anläggningar.

Ring oss för mer information: (+46) 073 263 63 01